Medlemskontigent 2015/16

Kontingent: Voksne 1000 kr, junior (født 1995-1998): 500 kr, yngre: 250 kr.
Kveldsavgift: Voksne 500 kr, junior 250 kr, yngre 125 kr.

For de som ikke er i klubben ofte kan det anslås 25 kroner per gang i kveldsavgift (for voksne, og tilsvarende mindre for yngre) og betale det som passer.

De som meldte seg inn i klubben høsten 2014 (1. august eller senere) er allerede medlem for 2015 og kan derfor se bort fra kontingenten i år. Tilsvarende vil nye medlemmer som meldes inn i høst være medlem ut 2016.

Skulle det være noe usikkerhet så send Håkon en mail: hbsen79@gmail.com

Alle betalinger skjer til sjakklubbens konto, kontonummer 8643.20.14578.