Årsprotokoll Molde sjakklubb 2014

Årsmøteprotokoll for Molde sjakklubb 2014

Sak 1: Medlemskontigenten
Her ble det bestemt at kveldsavgiften økes til 500 kr i året, for å kunne dekke hele leiekostnaden av Harmonien.
Medlemsavgiften forblir 1000 kr i året.

For juniorer født fra 01.01.94 til 31.12.97, blir avgiften halvert, dvs kveldsavgift 250 kr i året og medlemsavgift 500 kr i året.

For lilleputt født fra 01.01.98, blir kveldsavgiften 125 kr i året og medlemskontigent 250 kr i året.

Sak 2: Valg av styre
Her ble det vedtatt at Mats Peter Henøen fortsetter som formann og Geir Ove Medalen Sommernes fortsetter som nestformann. Håkon Bentsen tar over som kasserer etter Ivar Kosberg og Harald Isachsen ble valgt til styremedlem.

Sak 3: Grand Prix turnering i Molde
Det er stor interesse i klubben for en GP turnering i Molde. Vi skal se på mulighetene for å arrangere en turnering i 2015. Håkon sjekker når det er ledige lokaler, hvordan det er med søknad til NSF om et GP arrangement .

Sak 4: Sjakkskole
Harald kom med forslag om å starte en sjakkskole. Denne vil gå over flere uker og bygge opp nybegynneren til en god sjakkforståelse. Planen er å bruke vår eneste tittelspiller FM Simonas til å lede skolen, men hjelp fra oss andre. Mats Peter sjekker opp og planlegger dette. En skole vil eventuellt koste deltaker et engangsbeløp eller en liten avgift hver spillekveld.

Sak 4: Høstturnering
Det er en stund siden vi hadde høstturnering. Grunnen til dette er at det er mange nye spillere som kommer innom for å spille, og da er det vanskelig visst alle medlemmene er opptatt med langsjakk. Vi har gjort dette med vilje for å satse på rekruttering.
Likevel skal vi sjekke mulighetene for en hurtigsjakk høstturnering fremover, som for eksempel kan gå over fire kvelder med to runder pr kveld.

Sak 5: Terminsliste for turneringer i klubben
Det kom forslag om å ha en lyn/hurtig turnering i klubben en gang pr måned eller lignende, og at dette er planlagt i tid fremover, slik at spillere kan se på en terminliste hva som skjer på de forskjellige kveldene.
Dette skal vi se nærmere på og prøve å finne en løsning.

Sak 6: NM for klubblag
Det kom forslag om å betale reise/opphold for deltakere i NM for klubblag, nå den 17-19 oktober. Dette mener klubben er for dyrt og det fikk ikke medhold. Likevel vil klubben dekke startavgiften for deltakerne.

Sak 7: Gjennomgang av årsregnskap for 2013
Regnskap for 2013 ble lagt frem og det ser ballansert ut. Klubben har ganske likt med inntekter og utgifter, visst vi ser bort fra uforusette inntekter, som vi ikke kan regne med.
Tallene for 2014 ser også bra ut.